बचन तोड़े

बचन तोड़े Bachan Tode an old Hit and Famous Nepali song By Singer Ram Krishna Dhakal. From The Album "आग्रह ".

बचन तोड़े Song Info

Detailed information regaring song बचन तोड़े.

Caption Detail
➤ Singers Ram Krishna Dhakal
➤ Composer Raju Singh
➤ Lyrics Netra Koirala
➤ Album आश्रय

Song Video

Song Lyrics

बचन तोड़े कसम नि तोड़े
सत्ये सत्ये धाटदिन भन्नेले

बचन तोड़े कसम नि तोड़े
सत्ये सत्ये धाटदिन भन्नेले।
अन्ते माया साटेरा गये
अन्ते माया साटेरा गये
तिमि बिना बाचदिन भन्नेले
तिमि बिना बाचदिन भन्नेले।

..... Music.....

एके चिमटी सिन्दूर ले पोती देऊ
माया बाहेक अरु केई मगदिन।
एके चिमटी सिन्दूर ले पोती देऊ
माया बाहेक अरु केई मगदिन।
जूनि जूनि म तिम्रो भइरहन्छु
मुटु भित्र कसैलाई राखदिना

येस्ता येस्ता किरिया खाई
अन्त कतई लागढ़ीना भन्नेले
अरु संगे नग्मासु भये
तिमि लाइ छाड़दिन भन्नेले
तिमि लाइ छाड़दिन भन्नेले

..... Music.....

तिमि संग साटेको पिरती
तिम्रो कसम म कतेई साटदिना
मरनु परे मरौला म बरु
तर म अन्त गांसदिन,

येस्ता येस्ता किरिया खाई
तिम्रो माया मारदीना भन्नेले
सिन्दूर पोते अर्कैको लाये
सिन्दूर पोते अर्कैको लाये
तिम्रो बचन काटदिना। .... 2

➤ Singers : Ram Krishna Dhakal ➤ Composer : Raju Singh ➤ Lyrics : Netra Koirala ➤ Album : आश्रय

Write a comment