ఎప్పుడూ ఒకలా ఉండదు

Movie Name : Oopiri Producer : Prasad V Potluri Directer : Vamsi Paidipally Music Directer : Gopi Sunder Cast : Nagarjuna Akkineni, Karthi, Tamannaah

ఎప్పుడూ ఒకలా ఉండదు Song Info

Detailed information regaring song ఎప్పుడూ ఒకలా ఉండదు.

Caption Detail
Movie Name Oopiri
Producer Prasad V Potluri
Directer Vamsi Paidipally
Music Directer Gopi Sunder
Cast Nagarjuna Akkineni, Karthi, Tamannaah

Song Video

Song Lyrics

ఎప్పుడూ ఒకలా ఉండదు… ఎక్కడా ఆగిపోనివ్వదు
ఎదరేమున్నదో చెప్పదు… కదిలే సమయం
నీడలా జ్ఞాపకం వదలదు… తోడుగా ఏ నిజం నడవదు
ఒంటిగా సాగడం తప్పదు… జరిగే పయనం
నీతోనే మొదలైందా… నీతోనే ముగిసిందా

ఎప్పుడూ ఒకలా ఉండదు… ఎక్కడా ఆగిపోనివ్వదు
ఎదరేమున్నదో చెప్పదు… కదిలే సమయం

ఇదే కదా కోరిందని… వేరే ఇంకేం కావాలని
అన్నామంటే ఈనాటికి… రేపంటు ఉంటుందా
ఇవ్వాళెంతో బాగుందని… అయినా ఏదో లోటుందని
ఇంకా ఏదో కావాలని… అనుకోని రోజుందా
కనకే మన ఈ గమనం…

ఎప్పుడూ ఒకలా ఉండదు… ఎక్కడా ఆగిపోనివ్వదు
ఎదరేమున్నదో చెప్పదు… కదిలే సమయం
ఓఓఓ ఓహో హోహో… ఓఓఓ ఓహో హోహో

నీ ఊపిరే నీ తోడుగా… నీ ఊహాలే నీ దారిగా
నిన్నే నువ్వు వెంటాడక… ఏ తీరం చేరవుగా
కష్టాలనే కవ్వించగా… కన్నీళ్ళనే నవ్వించగా
ఇబ్బందులే ఇష్టాలుగా… అనుకుంటే చాలు కదా
కనకే మన ఈ పయనం…

ఎప్పుడూ ఒకలా ఉండదు… ఎక్కడా ఆగిపోనివ్వదు
ఎదరేమున్నదో చెప్పదు… కదిలే సమయం
నీతోనే మొదలైందా… ఓ ఓ
నీతోనే ముగిసిందా… ఆ ఆ

Movie Name : Oopiri Producer : Prasad V Potluri Directer : Vamsi Paidipally Music Directer : Gopi Sunder Cast : Nagarjuna Akkineni, Karthi, Tamannaah

Write a comment