उडायो हावाले

उडायो हावाले/ Udaayo Haawale Nepali song from singer Hercules Basnet & Nikhita Thapa. from The Nepali Movie "INTU MINTU LONDONMA".Starring By Dhiraj Magar and Samragyee RL Shah.

उडायो हावाले Song Info

Detailed information regaring song उडायो हावाले.

Caption Detail
Singers Hercules BasnetNikhita Thapa
Composer Hercules Basnete
Lyrics Mahesh Kafle
Lyrics Hercules Basnet
Programming & Arrangement Rikesh Gurung/Hercules Basnet

Song Video

Song Lyrics

चाहाना मनमा, उड़ाई ल्यायो की
आवारा मौसम ले,
यो मन को कुरा चढ़े आँखे मा
बुझलान करेले।

यो पल पल को आवाज हो
टिक्दैन कोही यहाँ।

उडायो हावाले यो मन, उडायो हावाले
उडायो हावाले यो मन, उडायो हावाले।
हा आ आ आ आ

गुंजने यो आवाज को भावना छ बेग्लै।
सुस्तरी बोल है नबुझने छैनन कोही।
बहाना मनमा बढ़ाई आवारा यो पल ले,
यो मन को कुरा चढ़े आँखे मा
बुझलान करेले।

यो पल पल को आवाज हो
टिक्दैन कोही यहाँ।

उडायो हावाले यो मन, उडायो हावाले
उडायो हावाले यो मन, उडायो हावाले।
हा आ आ आ आ

Singers : Hercules BasnetNikhita Thapa Composer : Hercules Basnete Lyrics : Mahesh Kafle Lyrics : Hercules Basnet Programming & Arrangement : Rikesh Gurung/Hercules Basnet

Write a comment