शिरफुल

Shirphool is a Nepali Album song sung by Ekdev Limbu.Acting by Ekdev Limbu and Priya Limbu and directed by Dinesh Mangmu Limbu and Ness Te

शिरफुल Song Info

Detailed information regaring song शिरफुल.

Caption Detail
Singer Ekdev Limbu
Artist Ekdev Limbu / Priya Limbu
Lyrics Meena Singak
Compose Semihang Singak
Beats/Mix/Mastered Brijesh Shrestha (Ness Studios)

Song Video

Song Lyrics

शिरफुल सुहायो तिम्रो शिरेईमा
शिरफुल सुहायो तिम्रो शिरेईमा।
झन झनी सुहायो तिम्रो शिरेईमा।
झन झनी सुहायो तिम्रो शिरेईमा।

हाये हाये हा हा हा

हिमालै पारी त्यों पाखा भारी।
गुरासै फुलेको,
हिमालै पारी त्यों पाखा भारी।
गुरासै फुलेको,

तिम्रो त्यों रूप देखेर होला
आकाशे घूरेको

हाये हाये हा हा हा।

शिरफुल सुहायो तिम्रो शिरेईमा
शिरफुल सुहायो तिम्रो शिरेईमा।
झन झनी सुहायो तिम्रो शिरेईमा।
झन झनी सुहायो तिम्रो शिरेईमा।

हाये हाये हा हा हा।

Singer : Ekdev Limbu Artist : Ekdev Limbu / Priya Limbu Lyrics : Meena Singak Compose : Semihang Singak Beats/Mix/Mastered : Brijesh Shrestha (Ness Studios)

Write a comment