ఎదకేమై ఉంటుందే

Song: Yedakemai Untunde Movie: Kanabadutaledu Lyrics: Purna Chary Singer: Karthik Music: Madhu Ponnas

ఎదకేమై ఉంటుందే Song Info

Detailed information regaring song ఎదకేమై ఉంటుందే.

Caption Detail
Song Yedakemai Untunde
Movie Kanabadutaledu
Lyrics Purna Chary
Singer Karthik
Music Madhu Ponnas

Song Video

Song Lyrics

ఎదకేమై ఉంటుందే ఏదో చిత్రం జరిగిందే
ఎపుడు లేదే మాయే నీదే
కథ మారేపోయిందే మధనం మొదలయ్యిందే
ఈ ఆలోచన ఎంతో బాగుందే
అది ప్రతిసారి నీవైపోస్తుందే
ఒక నిముషం చూసేలోగా సమయానికి ఈ పరుగేలా
ఇక ఆగే వీలే లేదే
ఉరిమే మనసిపుడే ఎగిరే ఎద లయలే
మాటే వినదసలే ఓ పిల్లా
కనులే కురిసెనులే కలలే తడిపెనులే
కథనం కుదిరినదే నీ వల్లా…

ఎదకేమై ఉంటుందే ఏదో చిత్రం జరిగిందే
ఎపుడు లేదే మాయే నీదే

వెనకాలె నీ వెనకాలే అడుగే సాగిందే
మునకేసే తాను మునకేసే
నీ ఊహల్లె ఉందే దాచే మాటె నీదని
నిన్నే ధాటి పోనని నీతో ఉన్నానంటే నాకో వరమే
పిలిచే నీ పలకుల మధురం
తెగ మురిసెను ఆధారం
ఈ చిన్ని చిన్ని జ్ఞాపకాలు గుండె లోతుల్లో పదిలం
ఉరిమే మనసిపుడే ఎగిరే ఎద లయలే
మాటే వినదసలే ఓ పిల్లా
కనులే కురిసెనులే కలలే తడిపెనులే
కథనం కుదిరినదే నీ వల్లా…

వయసే… తన తొలకరి అలజడి తెలిసిన
పరువపు కదలిన అలలుగా ఎగిసెను మాయాలోన తేలి
అది మోయలేని హాయి
మారులోకం చూసే ఆశే తీరే మార్గం ఉండే వెళదామా ఇపుడే

Song : Yedakemai Untunde Movie : Kanabadutaledu Lyrics : Purna Chary Singer : Karthik Music : Madhu Ponnas

Write a comment